Prinsjesdag 2017: dit verandert er voor u en uw personeel

Dit jaar was Prinsjesdag (19 september 2017) iets anders dan anders. Het kabinet van VVD en PvdA is demissionair en dus zijn er geen ingrijpende wijzigingen in het beleid voorgesteld. Er kan dus nog wel wat gesleuteld worden aan de plannen, maar tot nu toe zijn dit de feiten voor wat er verandert voor werkenden en ondernemers.

Koopkracht neemt toe

We gaan er volgend jaar iets op vooruit. Zo heeft de gemiddelde Nederlander volgend jaar 0,6 procent meer te besteden. Vooral mensen met een baan profiteren van de aantrekkende economie. Toch is er niet verbetering voor iedereen weggelegd. Maar de koopkracht verbetert niet van iedereen. Een kwart van de gepensioneerden en één op de vijf uitkeringsgerechtigden blijft achter.

Gunstiger werkklimaat

Vanwege de economische groei is er voor de grootste groep ondernemers wel sprake van een gunstiger werkklimaat. De vraag naar werk neemt toe en dat biedt kansen voor ondernemers. In de bouw is er momenteel zelfs een tekort aan zelfstandigen, waardoor de uurtarieven voor zzp’ers het afgelopen jaar flink zijn gestegen.

Vennootschapsbelasting omlaag

Uit het Belastingplan 2017 blijkt dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Nu betalen bedrijven over de eerste 200.000 euro 20 procent belasting, en daarboven 25 procent. De schijf van 20 procent wordt per 1 januari 2018 verlengd tot 250.000 euro, in 2020 verlengd tot 300.000 euro en in 2021 tot 350.000 euro.

Geen veranderingen in aftrekposten

Andere belangrijke aandachtspunten voor zzp’ers, zoals de zelfstandigenaftrek, de MKB-vrijstelling, het urencriterium en de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn niet ter sprake gekomen.

In de begroting voor 2018 van het ministerie van Economische Zaken zijn geen opvallende veranderingen te zien in de fiscale aftrekposten ten opzichte van voorgaande jaren, wat erop duidt dat het demissionaire kabinet deze onderwerpen ongemoeid heeft gelaten.

Bescherming persoonsgegevens wordt uitgebreid

Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast aan een nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer:

  • Betere rechten voor betrokkenen, waaronder het recht op het overdragen van persoonlijke gegevens (dataportabiliteit);
  • Meer onafhankelijkheid en bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld door de invoering van een ‘data protection officer’ voor grotere organisaties;
  • Introductie van een ‘one stop shop’-systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen of diensten en goederen in meerdere EU-lidstaten. Hierdoor hebben bedrijven nog maar met één toezichthouder te maken.

Regeling geldt voor alle bedrijven.

"Apuls stuurt, net als Friks, op cijfers. Zo kom je tot het beste resultaat"Jochem van der SchootFriks Web & Marketing
Laat u terugbellen door Apuls
Direct contact? Bel ons op: 0511 462075
Liever teruggebeld worden?
Laat u terugbellen