Voorschot op de erfenis. Kan en mag dat?

Als een erfgenaam dringend geld nodig heeft, mag hij dan een voorschot vragen op de erfenis? En hoe zit het met de erfbelasting?

Situatieschets

David heeft geen baan en zit zonder inkomen en zonder vermogen. Er is ook geen uitzicht op dat dit gaat veranderen. Hij heeft wel torenhoge schulden, maar zonder geld zijn die lastig te betalen. Recht op een uitkering heeft hij niet, want er ligt een erfenis op hem te wachten. Een familielid is overleden en David is een van de erfgenamen. Om toch die rekeningen te betalen, die enkele duizenden euro’s hoog zijn, wil hij een voorschot op die erfenis vragen. Maar kan dat eigenlijk wel?

Wanneer wordt erfenis uitbetaald?

Eerst moeten alle schulden, rekeningen (o.a begrafenis), belastingen zijn betaald en de spullen van de overledende zijn verdeeld. Het geld wat dan overblijft is het bedrag wat onder de erfgenamen wordt verdeeld. Al met al kan dit verdrietige proces zo meer dan een jaar in beslag nemen. Maar dit is wel hoe het wettelijk is vastgesteld.

Voorschot op verdeling mag volgens wet

In uitzonderlijke situaties mag je van de wet afwijken. Het verhaal van David is zo’n uitzondering. David zit dus zonder werk, zonder inkomen en zonder vermogen. Zijn deel van de erfenis bestaat niet uit onroerende zaken, en de totale erfenis is hoog genoeg om David alvast zijn voorschot te geven. Er is dus geen sprake van restitutierisico.

Erfbelasting

De erfbelasting gaat over de gehele waarde van David zijn erfdeel. Pas als alle rekeningen, schulden en erfbelasting is betaald, kan de erfenis worden verdeeld en uitbetaald. Het voorschot wordt dan ook verrekend.

Tip van Apuls: nood breekt wet

Zit je in een soortgelijke situatie? Nood breekt wet, en in dit geval is dat meer figuurlijk gesproken. In de wet staat namelijk nergens dat je bij nood geen voorschot mag vragen. Bovendien is het ook niet wettelijk verplicht om aan alle erfgenamen meteen hetzelfde voorschotbedrag te betalen. Vraag dus gerust om dat voorschot. De zogenoemde executeur mag dat niet weigeren.

Het is een moeilijke en erg gevoelige periode, het overlijden van een dierbare. De gemoederen kunnen vaak nogal eens hoog oplopen met het verdelen van de erfenis. Voor vragen of advies kunt u ons altijd bellen.

Vragen of advies rondom verdeling erfenis?

Neem contact op
"Ze adviseren niet alleen, Apuls denkt ook met ons mee bij het maken van strategische beslissingen!"De Houtboer BV
Laat u terugbellen door Apuls
Direct contact? Bel ons op: 0511 462075
Liever teruggebeld worden?
Laat u terugbellen