Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligerswerk doe je natuurlijk niet voor het geld, maar soms ontvang je wel een onkostenvergoeding. Die mag je in principe onbelast ontvangen.

Wanneer ben je een vrijwilliger?

Je bent vrijwilliger als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werkzaamheden worden verricht voor een organisatie die niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld, een sportvereniging of sportstichting of een ANBI.
  • Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
  • Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep.
  • De vergoeding die je krijgt voor het werk is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbelang van het werk.

Wordt er alleen een vergoeding van de gemaakte kosten ontvangen, dan wordt deze vergoeding niet belast. De gemaakte reiskosten en de kosten van telefoneren, kopiëren en postzegels mogen worden vergoed. Voorwaarde is dat de kosten met bonnen kunnen worden aangetoond.

Verschillen in vergoeding per leeftijd

Krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor gemaakte kosten en voor de inzet, dan moet je oppassen. Vrijwilligers die ouder zijn dan 23 jaar mogen een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur ontvangen, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Vrijwilligers onder de 23 jaar mogen een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur ontvangen.

Maximum vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen voor de vergoedingen gelden per persoon. Als je vrijwilligerswerk voor meerdere organisaties doet, dan mag je van alle organisaties samen niet meer ontvangen dan het belastingvrije maximum van € 1.500 per jaar.

Mogelijkheid van een giftenaftrek

Maak je kosten zonder dat je die laat vergoeden door de organisatie, dan kun je mogelijk gebruik maken van de giftenaftrek. De fiscus ziet deze niet-geïnde kosten namelijk als een vorm van schenken. Die schenking is, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

– De organisatie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens de Belastingdienst.
– De vrijwilliger ziet af van de vrijwilligersvergoeding.
– De organisatie verklaart dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding.
– De organisatie is bereid en in staat om de vergoeding uit te betalen.
– De vrijwilliger kan aanspraak maken op die vergoeding en heeft de vrijheid daarover te beschikken.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan gaat het creëren van deze aftrekpost niet door.

Meer weten over de vrijwilligersvergoeding?

neem contact met ons op
"Apuls stuurt, net als Friks, op cijfers. Zo kom je tot het beste resultaat"Jochem van der SchootFriks Web & Marketing
Laat u terugbellen door Apuls
Direct contact? Bel ons op: 0511 462075
Liever teruggebeld worden?
Laat u terugbellen